Azosperm,Erkeğin menisinde canlı veya cansız ayrımı yapmaksızın hiç sperm hücresi oluşamaması durumudur.
1.tıkayıcı tip: Yumurtalıklarda (testis) sperm hücre yapımı olmasına rağmen hücreleri ileten kanallarda tıkanıklık durumunun olması nedeniyle (daha önce geçirilmiş iltihabi bir hastalık gibi) sperm hücreleri dışarı çıkamazlar.
Enjektör ve iğne yardımı ile sperm kanallarından hücre alınarak  bu hastalıklar tedavi edilebilir. (tesa, mesa, pesa)
2.hücre yapımının olmaması: bu tipte sperm yapımı hiç yoktur, ya da hücre olgunlaşması tamamlanamaz veya olgun sperm hücresi bulunmamaktadır.
Bu tip azospermi değişik sebeplerden olabilir:
Her iki azospermi tipinin ayırıcı tanısında
*Sperm analizi gerekir
*Erkeğin muayenesi gerekir
*Erkeğin hormon tetkiklerinin durumu tespit edilir
*Erkeğin genetik tetkikinin yapılması gerekir. Tıkayıcı tipte olan azospermi de hücre bulunma şansıbüyük olasılıkla kesindir ve başarı olasılığı çok yüksektir,
hücre üretiminin olmadığı veya çok az miktarda hücre üretimi olan ikinci tipte hücre bulunma şansı %30-50 dir. Eğer hücre bulunamazsa en az 6 ay ara ile biyopsi yapılmalıdır.
Bazı durumlarda, azospermi tanısı konan hastalarda kısmende olsa tekrar yapılan menide yapılan sperm analizinde çok az sayıda canlı hücre bulunabilme olasılığı vardır.
Bu nedenle, hastaların her zaman dikkatli değerlendirilmesi ve sürekli kontrol edilmesi gerekir.
İmmotil sperm: (%100 hareketsiz):
Erkeğin menisinde hareketli sperm hücrelerinin olmaması durumuna verilen addır.
Burada hücrelerin kuyruk yapısında bir problem olması söz konusudur.
Hücre sayısı değişken olabilir.
Burada, iki durum söz konusudur: 
1. Hücrelerin hepsi ölü olabilir.
2. Hücrelerin bir kısmı canlıdır fakat hareket yetisini kaybetmiştir. Bunun için canlılık testi yapılır.
Bu test neticesine uygun vakalarda tüp bebek yapılabilir.
Eğer canlı hiç  hücre yoksa erkeğin testislerinden biyopsi ile sperm hücresi taraması yapılır. 
Oligospermi: (sayı eksikliği)
Sperm hücresinin  sayı olarak normalden  azlığını ifade eder.
Sperm hücre sayısı 20 milyon/ml den az ise oligospermi gözlemlenmektedir.
Bu azlığın derecelerine göre tedavi oluşturulur.
Astenospermi: (az hareketlilik)
sperm hücrelerinin hareketsizliği veya hareket düşüklüğünün ifadesidir.

Burada:
a.Hızlı ileri hareketli (hiperaktif)
b.Yavaş hareketli 
c.Yerinde hareketli 
d.Hareketsiz

Dr. Hakan Özkul’un Sperm sorunları ile ilgili tavsiyeleriyle alakalı merak ettiklerinizi sormak, kendisinden randevu talebinde bulunmak için 05326433181  numaralı WhatsApp hattını arayabilirsiniz.